Pályázatírás


Pályázati tanácsadás,
​projektelőkészítés

Mind az Európai Unió mind a hazai költségvetés számos pályázati lehetőséget biztosít a legkülönbözőbb fejlesztési igényekhez és beruházásokhoz, melyek az ország szinte minden pontján elérhetők.

A pályázati támogatásra jogosult szervezetek között megtalálhatók a mezőgazdasági szereplők, őstermelők, az ipari vállalatok, az egyéni vállalkozók, valamint az állami szervezetek, önkormányzatok.

Ügyfeleink fejlesztésre vonatkozó ötleteit, elképzeléseit összevetjük a pályázati lehetőségekkel és szükséges esetén javaslatokat teszünk a projektelképzelések pályázati keretek közé illesztéséhez, hiszen ez a sikeres projekttervezés alapja. Szakértő kollégáink feltárják a szervezet által biztosított körülményeket (helyszín, pénzügy) és értékelik azon lehetőségeket, amelyek elősegítik a projektcélok megvalósulását

Projektelőkészítés keretében a projekttervezés, tanulmánykészítés és pályázatírási tevékenységek szervezése, a közreműködő szakértők (közbeszerzők, tervezők, egyéb szakértők) kiválasztása és a készülő dokumentumok megfelelőségének vizsgálat is a feladataink közé tartozik.

Szolgáltatásunkkal a piaci szereplők részére kiváló együttműködéseket tudunk létrehozni olyan partnerekkel, akik révén a fejlesztési igényekhez nem csak finanszírozási forrásokat, de beszállítói/kivitelezői partnereket is tudunk biztosítani.


Munkatársaink már 2007-től aktívan részt vesznek és közreműködnek a hazai és európai uniós pályázatok elkészítésében és menedzselésében. Magas szintű szolgáltatást igyekszünk nyújtani Széchenyi 2020 (GINOP, EFOP, TOP, KEHOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Új Széchenyi Terv és más EU-s, illetve hazai forrásból megvalósuló projektek megvalósításában.

Tevékenységeink:

  • Pályázati tanácsadás
  • Pályázatfigyelés az ügyfelek egyéni adottságainak és igényeinek megfelelően
  • Projekttervezés
  • Megvalósíthatósági tanulmány, energetikai tanulmány, üzleti terv készítése
  • Pénzügyi terv és költség-haszon elemzés készítése
  • Belső Megtérülési Ráta (BMR) számítás, egyéb elemzések készítése
  • Szakértőktől, tervezőktől, beszállítóktól kapott dokumentumok formai, tartalmi ellenőrzése
  • Pályázati dokumentáció elkészítése, összeállítása, hiánypótlása

A PÁLYÁZATÍRÁSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN

TÁRSASÁGUNK A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN ELŐÍRT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK SZERINT ELKÉSZÍTI A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓT.

A pályázóval és az általa igénybe vett külső szakértőkkel egyeztetve elkészítjük a pályázat szakmai tartalmának a bemutatását.

Kitöltjük a pályázati adatlapot az előírt módon és formában, valamint bekérjük és ellenőrizzük a pályázati kiírásban előírt csatolandó dokumentációt és mellékleteket. A tartalmi és formai ellenőrzést követően, a határidőre történő beadáshoz összeállítjuk és beadjuk a pályázati dokumentációt.

A PÁLYÁZATI PROJEKTMENEDZSMENT MAGÁBA FOGLALJA A PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS VALAMENNYI TEVÉKENYSÉGÉT.

Komplex szolgáltatást nyújt a fejlesztéseikhez pályázati forrást bevonni szándékozó Ügyfeleink számára. A szolgáltatás tartalma az Ügyfél adottságaihoz és igényeihez rugalmasan alakítható. 

A szolgáltatás keretében a projekttervezés, tanulmánykészítés és pályázatírási tevékenységek szervezése, a munkában közreműködő szakértők (közbeszerzők, tervezők, egyéb szakértők) kiválasztása, koordinálása Társaságunk feladata.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS SORÁN AZ ÜGYFÉLLEL FOLYAMATOSAN EGYEZTETÜNK ÉS TÁJÉKOZTATJUK A SZÜKSÉGES LÉPÉSEKRŐL, VALAMINT A PROJEKT ELŐRE-HALADÁSÁRÓL.Ugrás az oldal tetejére